تورهای لحظه آخری کوروش سیر

تورهای لحظه آخر

تورهای لحظه آخر

تورهای لحظه آخر به تورهایی گفته می شود که به اصطلاح هنوز پر نشده و این نرخ ویژه تلنگری به مسافرین هست جهت ترغیب به مسافرت با نرخ بهتر

اساس تورهای لحظه آخری بر مبنای ضرر کمتر برای چارتر کننده می باشد و تورهایی که پرواز چارتر ندارند دلیلی بر داشتن نرخ لحظه آخری یا همان نرخ آفری به اصطلاح ، ندارند.

در این سایت تورهای چارتری و یا لحظه آخری به شما معرفی می گردد

Tags: , , , , , , , , , , , , ,